Site in English

Bản tiếng Anh

Bộ gõ chữ Việt và chữ nhiều nước khác cho Windows

 

Hình chụp của WinVNKey

 

Trang Chính WinVNKey

 

 

 

Nhiều chức năng khác từ trang Chính

 

 

 

Trang “Ngôn ngữ”

 

 

 

Trang “Cao cấp”

 

 

 

Trang “Phím đặc biệt”

 

 

 

Menu trên Taskbar (phiên bản 5.5.463)

 

 

 

oOo

 

 

 

- Tác giả: Ngô Đình Học

- Thiết kế Web: Trần Tư Bình