Site in English

Bản tiếng Anh

Bộ gõ chữ Việt và chữ nhiều nước khác cho Windows

 

Hướng dẫn sử dụng WinVNKey

 

·           Hướng dẫn cấp tốc:

 

-       Hướng dẫn cấp tốc WinVNKey.                                  (xem bản Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

-       Tải xuống WinVNKey & Gõ chữ Việt.                              (xem bản Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

-       Vài nét về chức năng đa ngôn ngữ của WinVNKey.      (xem bản Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

-       Tìm hiểu một số chức năng đặc biệt của WinVNKey.    (xem bản Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

-       Cách gõ Hán Nôm bằng WinVNKey.                               (xem bản Tiếng Việt)

-       Gõ chữ Việt trong game Audition.                                    (xem bản Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

 

 

 

·           Hướng dẫn chi tiết:

 

                 Hướng dẫn chi tiết WinVNKey trên mạng                  (Tiếng Anh)

 

 

oOo

 

 

 

- Tác giả: Ngô Đình Học

- Thiết kế Web: Trần Tư Bình