Site in English

Bản tiếng Anh

Bộ gõ chữ Việt và chữ nhiều nước khác cho Windows

 

Các trang liên hệ

 

·          WinVNKey: Bộ gõ chữ Việt và chữ nhiều nước khác cho Windows.

-        Trang chủ ở www.sourceforge.net.

-        Download Tải xuống các phiên bản mới nhất và các phông Viscii/Unicode.

-        Diễn đàn thảo luận ở VietUnicode.

 

·          The TriChlor Software Group Nhóm thảo chương TriChlor, phát triển phần mềm và phông chữ miễn phí để hỗ trợ VISCII và Unicode cho Windows, Macintosh, và Unix. Bạn có thể vào trang này và tải xuống phần mềm dùng cho Windows, Mac, Unix.

 

·          Vietnamese Standardization Working Group (Viet-Std) Nhóm Nghiên Cứu Tiêu Chuẩn Tiếng Việt, thiết kế VISCII, MacVISCII, và cộng tác mật thiết với Unicode Consortium trong việc tạo các mã chữ Việt. Trang này gồm các bài về bộ chữ (bảng mã) VISCII và VIQR.

 

·          MacVNkey ở sourceforge.net. Bộ gõ chữ Việt cho Macintosh.

-        Download Tải xuống bộ gõ dùng cho Macintosh và các phông Việt VISCII để dùng cho Mac OS classic.

-        Diễn đàn thảo luận ở VietUnicode. 

 

·          VietUnicode ở sourceforge.net: Nếu bạn muốn biết về Unicode và chữ Việt trong Unicode thì đây là trang mà bạn phải ghé thăm. Nó chứa đựng rất nhiều thông tin về bộ chữ Việt Unicode, các phông Unicode, các hoán chuyển tiện ích Unicode, và các đường dẫn đưa đến những trang mạng vi tính Việt Nam, danh sách địa chỉ điện thư, hoặc các diễn đàn.

 

·          vn.net homepage: Trang này chứa đựng trang chủ WinVNKey, đường dẫn để tải xuống các phần mềm và phông chữ Việt, âm nhạc, địa lý, quảng cáo Việt, v.v..

 

·          VietUnicode Support Forum Diễn đàn thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm Fonts, WinVNKey và MacVNkey, UnicodeConverter, VietPad, VietIME, etc.

 

·          Blog Chữ Việt NhanheChíp Online, gồm nhiều bài viết liên quan về các ứng dụng công nghệ thông tin vào ngôn ngữ, đặc biệt là chữ Việt, về WinVNKey và tốc ký Chữ Việt Nhanh, v.v.

 

·          Chữ Việt Nhanh Trang này chứa đựng các bài về:

-        Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt trong WinVNKey.

-        Hướng dẫn cấp tốc WinVNKey.

-        Chức năng đa ngôn ngữ của WinVNKey.

-        Các chức năng đặt biệt của WinVNKey.

-        v.v…

 

Các trang khác

 

·       Microsoft website for Vietnamese.  Trang Microsoft dành cho người Việt. Ở đây, bạn có thể nâng cấp các phông chữ Microsoft nếu máy của bạn quá cũ.

·       Tải xuống miễn phí Unicode Fonts for Romanized Viet-Pali-Sanskrit (Pha.n)Buddha Sasana.

·       Tải xuống miễn phí bộ gõ và phông chữ VPS VPS website. (Hội Chuyên Gia Việt Nam)

·       Tải xuống miễn phí phông từ VNI website.

·       Tải xuống miễn phí phông VISCII, VPS, VNI, ABC, DHBK, Viet Unicode, v.v. từ PcLeHoan website. Trang này có rất nhiều thông tin về các phần mềm Việt. Bạn cũng có thể tìm thấy đường dẫn đến trang PcLêHoàn ở www.echip.com.vn.

·       Tải xuống miễn phí phông ABC, VNI từ vietkey.com .

·       Tải xuống miễn phí bàn phím tiếng Việt cho Windows và Linux Unikey từ sourceforge.net.

·       Tải xuống miễn phí VietPad (Java-based Vietnamese Unicode editor) từ sourceforge.net.

·       UnicodeConverter: Trang chủ, Tải xuống.

·       Tải xuống miễn phí VietIME (cross-platform Vietnamese input method editor) từ sourceforge.net.

·       Vlid Co. Trang này chứa đựng rất nhiều tiện ích về tiếng Việt như VN Macros (hoán chuyển văn bản Microsoft Word từ phông chữ Việt này qua phông chữ Việt khác), VL View (xem văn bản Việt trên trình mạng IE), VL Keys (bộ gõ chữ Việt cho Windows 95/98/ME/NT4/2000), v.v..

·       Vovisoft.com. Trang này có nhiều phần mềm miễn phí như VietJie (Vietnamese Javascript Input Editor), VietEditor (Vietnamese Java Editor), Vietnamese Rich Text Editor, Hoán chuyển VietToUnicode, v.v..

·       Các bộ gõ gần đây Unix/Linux:

-       xvnkb bộ gõ chữ Việt cho X-Window, hỗ trợ VISCII, VPS, TCVN3, VIQR, UTF-8.

-       vnkb bộ gõ chữ Việt cho text console, hiện hỗ trợ TCVN3.

·       Vietnamese Linux User Group (VietLUG).

oOo

 

 

 

- Nguyên tác bằng tiếng Anh: Ngô Đình Học

- Dịch sang tiếng Việt: Trần Tư Bình

- Thiết kế Web: Trần Tư Bình