Site in English

Bản tiếng Anh

Bộ gõ chữ Việt và chữ nhiều nước khác cho Windows

 

Cài đặt WinVNKey vào thư mục khác

 

Ngô Đình Học

Email: hoc96@yahoo.com

Web: http://winvnkey.sf.net

 

Ngày 5 tháng 11 năm 2009

 

Mục Lục

1.   Mục đích

2.   Thí dụ cụ thể

3.   Cách làm

4.   Làm sao chạy

 

 

1.    Mục đích

 

Cần cài đặt phiên bản mới của WinVNKey vào một thư mục khác vì không muốn xóa phiên bản cũ.

 

2.    Thí dụ cụ thể

 

Giả sử bạn vừa hạ tải phiên bản mới 5.5.461 và muốn cài đặt nó vào một thư mục khác. Việc bạn cần làm là thêm số 461 vào tên các thư mục để phân biệt các phiên bản khác nhau. Sau đây là các bước cụ thể để đạt mục đích này.

 

3.    Cách làm

 

Nhấn lặp 2 lần lên file có đuôi tận cùng là exe, thí dụ:

 

      wvnkey5.5.461-winnt-with-HanNom.exe

 

(Tên file có thể khác nhau tùy theo phiên bản cho XP, Vista, v.v.  Nhưng tên file phải có liệt kê số thứ tự phiên bản 5.5.461 và đuôi file phải là exe)

 

Sau đó nút nhấn “Next”, rồi nhấn tiếp nút OK thì sẽ hiện ra các hộp thoại sau đây:

 

1) Hộp thoại: Chọn địa điểm đến  (tức chọn nơi để lưu trữ WinVNKey).

  Cần làm: Nhấn lên nút "Browse".

 

http://winvnkey.sourceforge.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac_files/image001.jpg

 

2) Hộp thoại:  Chọn thư mục.

  Cần làm:

      Thêm số 461 vào ô:  C:\Program Files\TriChlor\WinVNKey

      để thành:          C:\Program Files\TriChlor\WinVNKey461

 

http://winvnkey.sourceforge.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac_files/image002.jpg

 

3) Hộp thoại: Cài đặt.

  Cần làm: Nhấn nút “Yes”.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac_files/image003.jpg

 

4) Hộp thoại: Chọn địa điểm đến.

    Cần làm:

       - Xem thử nơi đến có phải đúng như bước 2 hay không.

       - Nếu đúng: Nhấn lên nút "Next".

 

http://winvnkey.sourceforge.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac_files/image004.jpg

 

5) Hộp thoại:  Chọn thư mục cho thảo trình:

  Cần làm: 

     - Thêm 461 vào ô chữ: Vietnam

      để thành:             Vietnam461

     - Rồi nhấn nút “Next”.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac_files/image005.jpg

 

6) Hộp thoại: Bắt đầu chép files.

  Cần làm: Nhấn lên nút "Next".

 

http://winvnkey.sourceforge.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac_files/image006.jpg

 

 

4.    Làm sao chạy

 

Bạn chỉ cần nhấn menu:

 

Start > All Programs > Vietnam461  > WinVNKey Multilingual Keyboard (32-bit)

 

Lúc đó hộp thoại sau đây sẽ hiện ra.  Bạn cần phải kiểm tra có đúng số thứ tự của phiên bản hay không.  Dòng trên cùng của Trang Chính liệt kê như sau:

 

     WinVNKey 5.5.461 (Build C91103: NT,2K,XP,2K3,Vista,2K8)

 

Như vậy đây đúng là phiên bản 5.5.461 mà bạn muốn cài đặt. Còn cụm chữ:

 

      Build C91103

 

có nghĩa là phiên bản loại C, được xây dựng 2009/11/03 (nhưng cụm số 200 bị bỏ đi cho gọn). 

 

Phiên bản loại C là phiên bản chủ yếu dành cho các hệ điều hành từ XP trở về trước. Tuy vậy nó vẫn có thể chạy trên nền Vista, Windows 2008, và Windows 7 nhưng bị mất đi một số chức năng như dùng phím nóng.  Muốn chạy tốt 100% trên nền Vista và các hệ điều hành mới hơn Vista (như Windows 2008 và Windows 7), thì bạn phải hạ tải phiên bản loại A (cho máy 32 bit) và loại B (cho máy 64 bit).

 

http://winvnkey.sourceforge.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac_files/image007.jpg

 

Tuy bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản của WinVNKey cùng một lúc trên máy, bất cứ lúc nào bạn cũng chỉ có thể chạy một phiên bản mà thôi. Nếu chạy phiên bản 461 thì phải tắt phiên bản khác.

 

Ngoài ra, khi dùng WinVNKey, bạn phải tắt tất cả các bộ gõ tiếng Việt khác nếu không sẽ bị trục trặc. Bạn không cần phải xóa các bộ gõ đó, chỉ cần tắt mà thôi.

 

oOo

 

 

 

- Tác giả: Ngô Đình Học

- Thiết kế Web: Trần Tư Bình