Site in English

Bản tiếng Anh

Bộ gõ chữ Việt và chữ nhiều nước khác cho Windows

 

FAQ – Câu thường hỏi

 

Giới thiệu

 

Tài liệu này giải đáp các câu hỏi mà những người sử dụng WinVNKey thường hay gặp phải. Tài liệu sẽ được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của các bạn.

Thông thường cho thấy 90% các thắc mắc gửi về cho tác giả đều là những vấn đề chung mà hầu như ai cũng đã gặp, và hầu hết các vấn đề đó có thể giải quyết được ngay nếu như bạn đã đọc qua tài liệu này và các Hướng dẫn sử dụng

 

Mục lục

 

Sửa chữa trở ngại và các mẹo

 

 1. Phải làm gì khi gặp khó khăn trong việc dùng WinVNKey?
 2. Không thể gõ ký tự tiếng Việt sau khi cài đặt
 3. Các dấu không kết hợp để tạo thành các ký tự tiếng Việt
 4. Gõ văn bản Việt nhưng nhìn thấy các ký tự lạ
 5. Vẫn nhìn thấy ký tự kỳ lạ sau khi chọn phông chữ Việt
 6. Một số chữ hoa (upper-case) Việt không xuất hiện
 7. Không muốn những dấu bị kết hợp trong chế độ Việt
 8. Muốn có các phím chỉnh sửa như là r, b, x sau một ký tự có dấu
 9. Muốn nhập phím thoát (\) như là văn bản bình thường
 10. Muốn nhập \V hoặc \M hoặc \L hay \S như là văn bản bình thường
 11. Muốn nhập chuỗi thức tỉnh \WK! như là văn bản bình thường trong chế độ Ngủ
 12. Khi sự kết hợp không hoạt động?
 13. Làm thế nào tắt sự kết hợp trong các chế độ Việt và Anh?
 14. Làm thế nào để tắt hoàn toàn sự kết hợp?
 15. Sự kết hợp vẫn xảy ra sau khi đã tắt
 16. Không thể chuyển đổi chế độ bằng lệnh bàn phím \V, \M, và \L
 17. Ký tự lạ xuất hiện trong Microsoft Word 6, Word 97, Word 200X, Robohelp HTML 2000
 18. Các khoảng trống xuất hiện trong Microsoft Word ở chế độ Clipboard
 19. Trở ngại khi gõ ký tự Hán Nôm

 

Phần thêm

 

 1. Làm sao để phục hồi chữ gõ ở cuối từ khi cụm chữ bị biến đổi?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Sửa chữa trở ngại và các mẹo

 

1. Phải làm gì khi gặp khó khăn trong việc dùng WinVNKey?

Các bạn hãy thử các bước theo thứ tự ưu tiên sau:

 

◊ Tìm xem vấn đề của mình đã được đề cập trong tại liệu này chưa.

◊ Đọc lại Hướng dẫn sử dụng WinVNKey để tự tìm ra câu trả lời.

◊ Vào Diễn đàn WinVNKey hoặc Unikey để xem vấn đề của bạn đã được đề cập ở đó chưa. Nếu chưa, bạn có thể gửi câu hỏi lên diễn đàn, tác giả hoặc những người sử dụng khác sẽ cố gắng giúp bạn.

 

- WinVNKey: http://vietunicode.sourceforge.net/forum/viewforum.php?f=2

- UniKey: Xin gởi thắc mắc vào chủ đề “Tiếng Việt trong máy tính” ở đường dẫn sau: http://www.unikey.org/forum/viewforum.php?f=4&sid=717c7f27de79280c648352e6688f6cf0

- Hoặc có thể dùng WinVNKey, nhấn các nút: | Chạy > Truy cập (browse) > Diễn đàn ở VietUnicode |.

 

◊ Gửi email cho tác giả (hoc96@yahoo.com): đây là giải pháp cuối cùng. Vì thời gian có hạn, tác giả không thể bảo đảm sẽ trả lời email của bạn, mong bạn thông cảm.

 

2. Không thể gõ ký tự tiếng Việt sau khi cài đặt
Hãy chắc chắn rằng bạn đã khởi động WinVNKey. WinVNKey sau đó sẽ bắt đầu hoạt động trong chế độ chữ Việt cho đến khi bạn thay đổi chế độ một cách rõ ràng. Tiếp theo nhấp vào nút "Option". Hãy đảm bảo có đánh dấu chọn vào hộp "Type Vietnamese characters" Nếu không, hãy nhấp vào nút "Mặc định" ở phía dưới. Sau đó bấm OK.

Bây giờ mở một trình soạn thảo cho phép chuyển đổi font chữ, sau đó nhập vào các ví dụ sau đây trong một phông chữ Việt:
Loại: a ' (2 ký tự: a và ' )
Sẽ thấy: á (ký tự đơn)
Bạn có thể chọn một font chữ Việt trước hoặc sau khi gõ, tùy thuộc vào ứng dụng của bạn.

 

Vài khả năng xảy ra:

-       Nếu một ký tự xuất hiện có vẻ kỳ lạ, không phải á, thì có thể WinVNKey đang chạy tốt, nhưng ký tự này là của một phông chữ (font) sai. Hãy chọn đúng phông chữ. Nếu bạn sử dụng bộ chữ VISCII, thì chọn một font chữ VISCII như "Minh Quân." Nếu bạn sử dụng Unicode, chọn một font Unicode như "Times New Roman" hoặc "Arial" hoặc "Courier New".

 

-       Nếu bạn nhìn thấy hai ký tự độc lập a' (không có sự kết hợp), kiểm tra chế độ bàn phím trong bảng điều khiển WinVNKey. Chế độ nên là "Kết hợp tự động (chữ Việt)".

 

-       Nếu bạn nhìn thấy các ký tự đôi hoặc ba, như "aá'", thì có thể WinVNKey không hoạt động đúng với trình soạn thảo của bạn. Trường hợp này là một lỗi đã được sửa trong WinVNKey 4 hoặc sau đó. Nếu lỗi này vẫn xảy ra, vào hộp thoại Keyboard Options và kiểm tra hộp"Delay Echo". Nhấn vào nút "OK" và gõ lại các ví dụ. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thì có lẽ WinVNKey không làm việc tốt với trình soạn thảo của bạn. Báo cáo vấn đề cho tác giả và tiến hành các thử nghiệm với trình soạn thảo khác.

 

3. Các dấu không kết hợp để tạo thành các ký tự tiếng Việt
Bạn đã ở trong chế độ chữ Việt chưa khi bạn gõ vào văn bản? Kiểm tra bảng điều khiển, trang Chính WinVNKey.

 

4. Gõ văn bản Việt nhưng nhìn thấy các ký tự lạ
Có lẽ bạn không chọn đúng font chữ Việt, văn bản gõ vào này dùng một phông chữ không được thiết kế cho bộ chữ mà bạn đã chọn. Một khả năng khác là bạn không tắt tính năng "Autocorrection" trong Microsoft Word, Robohelp, v.v.

 

Để sửa chữa nó, chọn tô đen văn bản và sau đó thay đổi nó bằng phông chữ Việt. Lưu ý rằng phông chữ VISCII thường có tên Việt Nam với một tiền tố "VI" như VI University. Font chữ VNI dùng tiền tố "VNI" . VPS phông chữ thường có tiền tố "VPS" , phông chữ ABC thường có một dấu chấm tiền tố (.) như ".VnTime..".

Nếu bạn không biết làm thế nào để thay đổi phông chữ trong trình soạn thảo của bạn, có thể rằng trình soạn thảo của bạn không hỗ trợ việc chuyển đổi phông chữ, chẳng hạn như chỉnh sửa. Tuy nhiên, thường thì có cách để thay đổi phông chữ, hãy xem hướng dẫn trình soạn thảo của bạn.

 

5. Vẫn nhìn thấy ký tự kỳ lạ sau khi chọn phông chữ Việt

-       Hãy chắc chắn rằng bạn chọn tô đen văn bản trước khi chuyển sang phông chữ Việt.

-       Hãy chắc chắn rằng phông chữ chọn là đúng cho bộ chữ của bạn. Ví dụ, bạn không thể sử dụng phông chữ tùy ý Việt từ VNI, VNU, VPS, v.v. cho VISCII vì bộ chữ (bảng mã) của chúng thì khác với VISCII.

 

6. Một số chữ hoa (upper-case) Việt không xuất hiện
Điều này có thể xảy ra ở một số nhưng không phải tất cả các ứng dụng. Công việc lòng vòng là

-       gõ các chữ ở trường hợp chữ thường, và

-       chọn tô đen chúng và rồi thay đổi qua chữ hoa.

Phông chữ Việt thường đi theo cặp: một font bình thường và một font Hoa. Một font Hoa có tất cả chữ cái dạng thường, xuất hiện dưới hình thức Hoa. Tên của một phông chữ Hoa thường kết thúc với một hậu tố H. Ví dụ, "Minh Quân" (bình thường) và "Minh QuânH" (hoa) là một cặp font Việt cố định VISCII giống như Courier.

 

7. Không muốn những dấu bị kết hợp trong chế độ Việt
Bạn muốn kết thúc một câu với một dấu chấm hoặc dấu câu hỏi, nhưng nó kết hợp với nguyên âm sau chót của bạn, chẳng hạn như:
Anh ddi dda^u?     → Anh đi đâủ        (? Kết hợp với u)
To^i ddi cho+i.   → Tôi đi chơị     (. Kết hợp với i)

Giải pháp: Sử dụng phím thoát escape character (dấu gạch chéo ngược \) hoặc retrieve key (r). Tất nhiên, retrieve key thì không hoạt động theo mặc định. Bạn phải bật tính năng này turn it on.

Anh ddi dda^u\? → Anh đi đâu?

Anh ddi dda^u?r → Anh đi đâu?

To^i ddi cho+i\.  → Tôi đi chơi.

To^i ddi cho+i.r  → Tôi đi chơi.

 

8. Muốn có các phím chỉnh sửa như là r, b, x sau một ký tự có dấu
Nói cách khác, bạn không muốn r, b, x đóng vai trò các phím chỉnh sửa. Bạn đơn giản chỉ cần gõ trước chúng bằng phím thoát (\), hoặc tắt (uncheck) ô "Enable editing accent keys" (Dùng phím để sửa dấu) ở trang “điều Chỉnh Cách Gõ Chữ Việt” (nhấp vào hyperlink "Kiểu gõ" trên bảng điều khiển, trang Chính).

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image196.gif

 

Ví dụ: Để có được 4 ký tự bình thường: No'r, chỉ cần gõ No '\ r

 

9. Muốn nhập phím thoát (\) như là văn bản bình thường
Trong chế độ tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chỉ cần gõ \ \ (gõ đôi dấu chéo ngược). Trong chế độ Nguyên Trạng (Literal) hay chế độ Ngủ, chỉ cần \ (một dấu gạch chéo ngược).

 

10. Muốn nhập \V hoặc \M hoặc \L hay \S như là văn bản bình thường
Đây là việc dễ dàng khi bạn tắt (uncheck) hộp "Switch mode by keyboard commands" (Đổi chế độ bàn phím bằng phím chữ) trong trang điều khiển Cao cấp. Bạn chỉ cần gõ \ hai lần để có được một dấu gạch chéo ngược, sau đó gõ V tiếp theo, hoặc M, hoặc L, hoặc S.

 

           http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image197.gif

 

Nếu bạn bật (tick) hộp “Đổi chế độ” (Switch mode), bạn vẫn sẽ không gặp trở ngại gì trong chế độ Ngủ hay chế độ Tắt bởi vì WinVNKey không hoạt động như thể nó chưa bao giờ chạy.

Trong chế độ Việt hoặc tiếng Anh, hãy nhớ rằng phím thoát \, luôn luôn làm cho các ký tự kế tiếp như bình thường, trừ khi nó là V, M, L, hoặc S. Vì vậy, gõ \\ sẽ hiện ra một dấu gạch chéo ngược. Do đó, gõ \\V, \\M, \\L, \\S, tất cả cho ra \V, \M, \L, \S.

Trong chế độ Nguyên Trạng (Literal), tất cả các ký tự đều bình thường ngoại trừ dấu gạch chéo ngược \ khi ngay lập tức theo sau bởi V, hoặc M, hoặc \L, hoặc \S. Vì vậy, bạn có thể làm cho \ bình thường bằng cách gõ sau nó bằng một ký tự, và sau đó backspacing để xóa nó. Ví dụ, gõ \, một phím trắng (space), một backspace, và V sẽ cho ra \V.

 

11. Muốn nhập chuỗi thức tỉnh \WK! như là văn bản bình thường trong chế độ Ngủ
Nếu bạn đã không bật (tick) hộp “ Đổi chế độ” (Switch mode), trên hộp thoại “Keyboard Options (xem câu hỏi 10), thì đây không phải là một vấn đề.

Nếu bạn bật hộp, thì ý tưởng chính là để không phải gõ 4 phím \, W, K,! chính xác trong trình tự. Vì vậy, bạn có thể làm gián đoạn thứ tự bằng backspacing, chẳng hạn như gõ \W, sau đó một backspace để xóa W, sau đó nhập WK!. Nếu không sử dụng backspace, bạn có thể nhập \WK!\\WK!\S, or \WK!\L\WK!\S.

 

12. Khi sự kết hợp không hoạt động?
Sự kết hợp có thể xảy ra chỉ ở hai chế độ:

-       Chế độ tiếng Việt

WinVNKey nhìn vào tất cả các nguyên âm và d, D để cho có sự kết hợp, ví dụ, To^i ddi ho.c → Tôi đi học

-       Chế độ tiếng Anh
WinVNKey không dò tìm sự kết hợp cho đến khi bạn gõ phím thoát. Nếu bạn sau đó nhập một nguyên âm hoặc d hoặc D, ký tự này trở nên kết hợp với ký tự tiếp theo (đối với dấu đơn) hoặc hai ký tự tiếp theo (đối với dấu kép). ví dụ, I love Vi\e^.t Nam  → I love Việt Nam

 

13. Làm thế nào tắt sự kết hợp trong các chế độ Việt và Anh?
Chế độ tiếng Việt:
a. Sử dụng phím thoát -- trước dấu với một phím thoát.
ví dụ: Anh ddi dda^u\? → Anh đi đâu?
b. Sử dụng phím CTRL – nhấn và thả phím CTRL trước khi gõ dấu.
ví dụ: Anh ddi dda^u<nhấn và thả phím CTRL>? → Anh đi đâu?

Chế độ tiếng Anh:
Theo mặc định, các ký tự không kết hợp trong chế độ tiếng Anh, ví dụ như,
I go home.→  I go home.  (Dấu chấm kết thúc không kết hợp với nguyên âm e phía trước).

 

14. Làm thế nào để tắt hoàn toàn sự kết hợp?
Sự kết hợp được hoàn toàn tắt trong các trường hợp sau đây:

(a) chuyển sang chế độ Nguyên Trạng (Literal) trong bảng điều khiển WinVNKey, hoặc gõ \L
(b) chuyển sang chế độ Ngủ trong bảng điều khiển WinVNKey, hoặc gõ \S
(c) chuyển sang "Tắt" (Off) trong bảng điều khiển WinVNKey ..

 

15. Sự kết hợp vẫn xảy ra sau khi đã tắt

(a) Có phải bạn thực hiện bước14 để tắt sự kết hợp?
(b) Nếu kết hợp vẫn xảy ra, thì kiểm tra những điều sau đây:

Bạn đã có một bàn phím tiếng Việt, có lẽ từ bộ gõ khác như VPSkey hoặc Vietkey hay Unikey chạy cùng một lúc? Nếu có, hãy tắt chúng.

 

16. Không thể chuyển đổi chế độ bằng lệnh bàn phím\V, \M, và \L
Các bạn đã kích hoạt chưa hộp "Switch mode by keyboard commands" (Đổi chế độ bàn phím bằng phím chữ) trong trang điều khiển Cao cấp?
http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image198.gif
Hoặc có thể WinVNKey đang tắt hoặc trong chế độ Ngủ. Nếu nó bị tắt, bạn chỉ có thể kích hoạt thông qua bảng điều khiển WinVNKey, không có lệnh tắt để kích hoạt. Nếu nó đang ở trong chế độ ngủ, trước tiên bạn phải đánh thức nó bằng chuỗi thức tỉnh, "\WK!", sau đó mới gõ \V, \M, v.v. để chuyển đổi chế độ.

 

17. Ký tự lạ xuất hiện trong Microsoft Word 6, Word 97, Word 200X, Robohelp HTML 2000
Vấn đề này không bao giờ xảy ra nếu bạn đang sử dụng bộ chữ Unicode. Vì vậy, bỏ qua chủ đề này nếu bạn sử dụng Unicode.

Vấn đề này chỉ xảy ra khi bạn sử dụng bất kỳ bộ chữ tiếng Việt 8-bit như VISCII, VPS, ABC, VNI, DHBK, v.v. (ngoại trừ Windows trang mã 1258).

Các vấn đề cơ bản là bạn gõ chữ chính xác Việt Nam nhưng nhìn thấy chúng thay đổi hoàn toàn thành ký tự rác. Điều này là do MS Word hỗ trợ một tính năng tự động sửa lỗi (autocorrection), trong đó ký tự của bạn gõ tự động thay thế bởi chữ gì khác. Bạn phải tắt chúng đi.

 

The following shows the procedures for Word 6, 97/2000, 2002/2003, but the general idea is the same for any versions of Word or RoboHelp.  In general, for Word, you go to the Tool menu at the top, then select an AutoCorrect menu.  Then go over each tabbed page and uncheck all options that try to change the characters you type in.  


Word 6:
Kiểm tra "Auto Format" trong menu "Format" và "Auto Correction" trong menu "Tools".
Chọn Format → AutoFormat ... Options → ... → sau đó bỏ chọn (uncheck) các hộp thích hợp trong menu "Replace".
Chọn Tools → Autocorrect... → sau đó bỏ chọn hộp "Change Straight Quotes to Smart Quotes”.  Đồng thời xem bảng phía dưới menu "Replace Text as You Type" xem nó có chứa văn bản không mong muốn nào không.

 

Word 97, Word 2000:  Từ phía trên, menu "Tools" → Autocorrect..

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image187.gif

 

Trong trang Autocorrect, bỏ chọn "Replace text as you type"

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image188.gif

 

Nhấn trang "AutoFormat As You Type", bỏ chọn 4 hộp phía dưới "Replace as you type" như sau:

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image189.gif

 

Nhấn trang "AutoFormat" và bỏ chọn 4 hộp phía dưới "Replace" như sau:

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image190.gif

 

Word 2002, Word 2003

Tool →  AutoCorrect Options để hiện ra thẻ kiểm soát như sau:

 

• Trang AutoCorrect: Bỏ chọn (uncheck) 2 hộp "Correct TWo INitial CApitals" và  "Replace text as you type"

 

          http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image193.gif

 

• Nhấn chuột lên thẻ "AutoFormat" và bỏ chọn 4 hộp dưới “Replace” như sau:

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image195.gif

 

• Nhấn chuột lên thẻ "AutoFormatAs You Type " và bỏ chọn 4 hộp dưới “Replace As You Type” như sau:

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image194.gif

 

RoboHelp HTML 2000

Tool → Spell Options → Options tab: bỏ chọn hộp "Auto-correct when possible"

 

           http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image108.jpg

 

18. Các khoảng trống xuất hiện trong Microsoft Word ở chế độ Clipboard
Điều này chỉ xảy ra trong bộ chữ (bảng mã) Unicode khi sử dụng các phương pháp clipboard (Ctrl-V hay SHIFT-INSERT). Word 2000 hoặc sau đó có một tùy chọn gọi là "Smart cut and paste", nó tự động cung cấp khoảng trống xung quanh các văn bản dán. Để sửa lỗi này, chỉ cần tắt tùy chọn này như sau:

 

Tool → Options → Edit tab: bỏ chọn (uncheck) hộp "Smart cut and paste"

 

http://winvnkey.sourceforge.net/webhelp/image72.gif

 

19. Trở ngại khi gõ ký tự Hán Nôm
Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong cách gõ ký tự Hán Nôm, vui lòng đọc phần giúp đỡ (help) trong Hán Nôm Manager. Đơn giản chỉ cần bấm vào nút trên của Manager và chọn menu Help. Một hộp thoại Help (giúp đỡ) sẽ xuất hiện cung cấp nhiều chủ đề:

a.       Nơi nào để tải về phông chữ Hán Nôm?

b.      Làm thế nào để gõ Hán Nôm bằng cách dùng chữ Việt?

c.       Làm thế nào để gõ Hán Nôm bằng cách dùng các giá trị Unicode?

d.      Làm thế nào để chọn phông chữ Hán Nôm?

e.       Làm thế nào để thiết lập phông chữ thay thế?

f.       Tại sao tôi thấy hai hộp rỗng thay vì là một ký tự Hán/Nôm duy nhất?

g.      Tại sao ký tự Hán Nôm đi đến một Window sai khi tôi nhấn vào nó?

h.      Màu sắc khác nhau của ký tự nghĩa là gì?

i.        Tôi có thể nhấp chuột phải vào mỗi ký tự không?

j.        Phông chữ Hán "SimSun (Founder Extended)" nghĩa là gì?

 

 

Phần thêm

 

20. Làm sao để phục hồi chữ gõ ở cuối từ khi cụm chữ bị biến đổi ?

 

a.   Sơ Lược

 

WinVNKey (Hình 1) là một bộ gõ có nhiều chức năng biến đổi chữ để giúp gõ nhanh.  Nếu người dùng bật những chức năng này, họ có thể gõ rất nhanh. Chẳng hạn, gõ g ở sau nguyên âm sẽ biến thành ng:  tag → tang, bag → bang.   Nhưng đôi khi người dùng không muốn cụm chữ biến đổi vì họ thực sự muốn được tag, bag chứ không phải tang, bang. Bài viết này nêu lên các giải pháp giải quyết việc nầy.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image020.jpg

 

Hình 1:  WinVNKey cài đặt ở dạng mặc định (default).

 

b.   Chức năng “Tự động biến đổi chữ”

 

WinVNKey có chức năng tự động biến đổi chữ như sau:

 

            ag → ang       ah → anh         ak → ach

 

Chức năng này nằm ở trang  “Cách kết hợp dấu”.  Từ trang Chính ở Hình 1, nhấn hyperlink “Cách kết hợp dấu”, xem chức năng 2, tiểu mục 16, 17, và 18. Khi bật chức năng 2 và bật tiểu mục 16, 17, 18 (xem Hình 2), bạn có thể gõ nhanh như sau:

 

            mag → mang

            thah → thanh

            bak  → bach

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image021.jpg

 

Hình 2:  Chức năng “Tự động biến đổi chữ”.

 

c.   Làm sao tránh biến đổi chữ ?

 

Nhưng nếu bạn thực sự muốn gõ mag để được mag (đừng biến đổi) thì phải làm sao?

 

WinVNKey đã tiên liệu nhu cầu này và đề ra nhiều cách giải quyết thông qua cách dùng các phím đặc biệt được định nghĩa ở trang “Phím đặc biệt” (xem Hình 3).

           

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image022.jpg

 

Hình 3: Chọn các phím đặc biệt để chữ không biến đổi.

 

Cách 1: Dùng phím thoát

 

            Gõ  ma<nhấn phím thoát>g, tức  ma\g,  sẽ được  mag.

 

Cách này áp dụng cho tất cả macro.  Chỉ cần gõ \  trước ký tự cuối cùng thì macro sẽ không bung ra được.  Muốn biết thêm chi tiết, nhấn hyperlink “Chọn một ký tự ASCII ít dùng nhưng gõ nhanh”.

 

Cách 2: Dùng phím Undo/Toggle

 

Để cho nhanh, bạn hãy chọn (2)(b) ở Hình 3:

            2. Cách khôi phục (undo/toggle) dấu hoặc macros

                        b.  Nhấn và thả phím SHIFT bên phải

 

Sau khi chọn xong, mỗi lần muốn undo, bạn chỉ cần nhấn và thả phím SHIFT bên phải mà thôi.  Thí dụ:

 

- Gõ mag sẽ thấy mang

- Nhấn rồi thả phím SHIFT bên phải để undo, sẽ thấy  mang đổi thành mag

- Nếu bạn nhấn rồi thả phím SHIFT bên phải một lần nữa, sẽ thấy  mag đổi thành mang

- Nếu bạn nhấn rồi thả phím SHIFT bên phải một lần nữa, sẽ thấy  mang đổi thành mag

 

Vì lý do này, phím undo (SHIFT bên phải) còn được gọi là phím toggle.

 

Cách 3: Dùng phím trắng vô hình để ngắt từ

 

Nếu gõ mag thì sẽ bị biến đổi thành mang, nhưng nếu gõ rời thành hai cụm chữ ma và g thì chắc chắn sẽ không bị biến đổi thành ma và ang:

 

            ma g  → ma g

 

Nếu làm như vậy, bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thao tác để xóa dấu trắng (space) giữa hai cụm chữ ma và g.  Cách tốt nhất là sử dụng phím trắng vô hình.  Phím trắng vô hình là phím có công dụng như một phím trắng nhưng lại không hiển thị một khoảng trống như là phím trắng (tức vô hình).

 

Chức năng 3 ở Hình 3 cho thấy muốn gõ phím trắng vô hình thì chỉ cần nhấn và thả phím CTRL (bất kỳ CTRL bên phải hoặc bên trái cũng được).  Như vậy, muốn cho mag không bị biến thành mang, ta chỉ cần gõ 4 thao tác (m, a, nhấn thả CTRL để nhét phím trắng vô hình, g) như sau:

 

            ma<nhấn thả CTRL>g  → mag

 

Cách 4: Gõ lặp mẫu tự cuối để khử đi sự biến đổi

 

Một số bạn thích gõ lặp mẫu tự cuối để khử đi sự biến đổi.  Chẳng hạn, họ muốn gõ:

 

            mag  → mang

            mangg → mag   (gõ lặp chữ g để khử đi sự biến đổi ag → ang)

 

Tiếc thay, hiện WinVNKey chưa hỗ trợ chức năng nầy cho chữ ở cuối từ.  Tuy nhiên, bạn có thể dùng loại macro “Đuôi” của WinVNKey để hỗ trợ chức năng này.  Tất cả phần còn lại của bài viết nầy sẽ mô tả kỹ cách nầy.

 

Macro “Đuôi” là loại macro phải gõ vào phía sau cụm mẫu tự đầu tiên của một từ.  Tuy vậy, bạn có thể nới lỏng giới hạn này và cho phép gõ macro vào đầu từ.  Như vậy, để gõ mangg → mag, bạn chỉ cần định nghĩa một macro đuôi như sau:

 

            angg → ag

 

Tương tự, bạn cần định nghĩa thêm các macro đuôi sau đây để có thể khử sự biến đổi cuối từ g → ng, h → nh, k → ch:

 

            engg → eg

            ongg → og

            ungg → ug

            anhh → ah

            enhh → eh

            inhh → ih

            achk → ak

            echk → ek

            ichk → ik

 

Sau đây là các bước cụ thể để tạo ra một tệp (file) macro Đuôi chứa những macro vừa nêu trên:

 

 1. Bật chức năng Macro Đuôi ở trang Chính như Hình 4, rồi nhấn hyperlink Macro.
 2. Chọn trang Macro Đuôi như Hình 5 rồi nhấn nút Biên Soạn
 3. Chọn menu “Soạn tệp mới” như Hình 6
 4. Đặt tên tệp là “Undo” như Hình 7 rồi nhấn OK.
 5. Chọn lựa đặc điểm 1, 6, 7 cho tệp “Undo” như Hình 8
 6. Hình 9:  Nhấn nút “Thêm”, gõ định nghĩa vào 3 hộp cuối cùng (angg ở hộp bên trái, agg ở hộp kế, chú thích ở hộp bên phải).  Xong nhấn nút “Nhập vào”.
 7. Lần lượt lặp lại bước 6 ở trên để định nghĩa các macro khác.
 8. Nếu cột 1 không hiện ra các hộp kiểm (checkbox), nhấn menu “Tệp”, chọn “Thêm hộp kiểm ở cột 1”.
 9. Đóng hộp thoại (nhấn dấu X ở góc trên bên phải)
 10. WinVNKey sẽ hỏi bạn có muốn lưu trữ tệp hay không.  Chọn Yes (xem Hình 10).
 11. Hình 11: Chọn tùy chọn “Undo” để macro có hiệu lực.  Kiểm soát danh sách macro bên phải để xem các hộp kiểm có được bật lên không.
 12. Đóng hộp thoại Hình 11.
 13. Mở Notepad hoặc MS Word ra và gõ thử:  manggazine.  Bạn ắt sẽ thấy magazine.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image007.gif

 

Hình 4: Bật chức năng macro “3. Đuôi”.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image008.gif

 

Hình 5: Chọn: Trang Macro: 3.Đuôi.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image023.jpg

 

Hình 6:  Chọn menu “Soạn tệp mới”.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image011.gif

 

Hình 7:  Đặt tên tệp macro là Undo.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image024.jpg

 

Hình 8: Chọn đặc điểm 1, 6, 7 cho tệp macro “Undo” để macro có thể bung ra ở

bất kỳ vị trí nào trong từ và có thể tự thay đổi dạng chữ hoa hay thường.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image025.jpg

 

Hình 9: Nhấn nút “Thêm” rồi gõ vào định nghĩa macro, rồi nhấn “Nhập vào”.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image026.jpg

 

Hình 10:  Chọn Yes để lưu trữ tệp.

 

http://winvnkey.sourceforge.net/notes/HowToRestoreEndingLetter_files/image028.jpg

 

Hình 11:  Chọn tùy chọn “Undo” để macro có hiệu lực và bật tất cả tùy chọn bên phải nếu chưa bật.

 

 

d.   Kết Luận

 

WinVNKey có rất nhiều chức năng để biến đổi chữ cũng như có nhiều cơ chế để ngăn ngừa chữ biến đổi.  Ngay cả khi một chức năng không có sẵn thì người dùng cũng có thể tự định nghĩa lấy bằng hình thức macro.  Bài viết này trình bày một trường hợp cụ thể về cách dùng macro “Đuôi” để hỗ trợ chức năng gõ lặp chữ cuối từ để khử việc chữ biến đổi.  Nếu bạn đọc có thắc mắc, có thể đăng bài ở forum của WinVNKey để được trả lời.

 

oOo

 

 

 

- Nguyên tác bằng tiếng Anh: Ngô Đình Học

- Dịch sang tiếng Việt: Trần Tư Bình

- Thiết kế Web: Trần Tư Bình